Trung tâm sản phẩm
Về chúng tôi
Annkang Glove là ai? Annkang Glove là một trong những nhà sản xuất và nhà cung cấp găng tay an toàn trong nhiều năm, trong đó có khả năng cung cấp một phạm vi đa dạng của thị trường địa lý trên khắp Trung Quốc và thế giới của Trung Quốc. Chúng tôi không chỉ cung cấp chất lượng cao nhất của găng tay an toàn cho bạn mà còn cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp và dịch vụ có thẩm quyền. Sản phẩm và dịch vụ chúng tôi có 1. Nitrile tráng TAY 2. LATEX tráng TAY 3. găng tay bông 4. GĂNG TAY CÁCH NHIỆT ĐIỆN 5. Găng tay chịu CUT 6. HÓA găng tay chịu 7. TAY PU tráng 8. TAY CƠ 9. TAY CANVAS 10. KHÁC găng tay an toàn của chúng tôi được sử dụng r...
Read More
Tin tức